Vigda från Hjulatorp, Berg (G) 1755-1799

28/3 1762 Dr Sune Olofsson, Söreskog med pig Margeta Olofsdotter, Hjulatorp norregård. 15/5 1763 Dr Måns Nilsson, Ståckagård med pig Margeta Svensdotter, Hjulatorp nygrannagård. 31/5 1764 Änklingen Måns Månsson, Ekna, Tjureda med pig Martha Nilsdotter, Hjulatorp nästagård. 14/6 1767 Dr Eric Nilsson, Hjulatorp nygrannagård med pig Ingrid Nilsdotter, Hjulatorp carlsgård. 23/5 1768 Dr Måns Persson, Norra Björka med pig Karin Svensdotter, Hjulatorp nygrannagård. 6/9 1769 Änklingen Gumme Jönsson, Hjulatorp carlsgård med änkan Ingeborg Andersdotter, Ernatorp carlsgård. 6/6 1773 Dr Isac Bengtsson, Ernatorp carlsgård med pig Anna Nilsdotter, Hjulatorp nygrannagård. 23/5 1774 Dr Eric Svensson, Hjulatorp nygrannagård med pig Stina Jonsdotter, Hagstad. 20/10 1776 Dr Måns Persson, Gasslanda, Gårdsby med änkan Anna Nilsdotter, Hjulatorp nästagård. 21/6 1778 Dr Sven Persson, Hjulatorp södergård med pig Ingrid Jonsdotter, Hagstad. Skall bo i Hagstad. 24/10 1779 Dr Per Jonasson, Hjulatorp norregård med pig Marta Persdotter, Ingelstorp lassagård. 4/6 1780 Dr Nils Nilsson, Hjulatorp nästagård med änkan Elin Svensdotter, Sandvik. Skall bo i Sandvik. 24/6 1780 Dr Johan Persson, Hjulatorp södergård med pig Merta Jonsdotter, Hagstad. Skall bo i Hjulatorp. 19/8 1780 Änklingen Jon Svensson, Hagstad med änkan Anna Jaensdotter, Hjulatorp södergård. Skall bo i Hagstad. 1781 Dr Nils Svensson, Hjulatorp med änkan Elin Svensdotter, Holma östergård. Skall bo i Holma. 28/6 1789 Dr Måns Jonasson, Ramsås storagård med pig Sara Nilsdotter, Hjulatorp nästagård. Skall bo i Ramsås. 26/5 1793 Änklingen Per Ericksson, Hjulatorp nygrannagård med pig Martha Johansdotter, ibm.