Födda i Holma, Berg (G) 1755-1799


9/4 1755 ..r Persson i Holma östergård, st Per Svensson och Kirstin Persdotter. 24/5 1755 Kirstin Jonasdotter i Holma västergård, dt Jonas Sunesson och Kirstin Jönsdotter. 13/6 1755 Anna Olofsdotter i Holmatorp, dt soldat Olof Holmberg och Elin Ebbesdotter. 6/10 1757 Jonas Sunesson i Holma västergård, st Sune Olofsson och Kirstin Jönsdotter. 17/9 1758 Per Olofsson i Holma soldattorp, dt soldat Olof Holmberg och Ingeborg Germundsdotter. 6/10 1760 Nils Sunesson i Holma västergård, st Sune Olofsson och Kirstin Jönsdotter. 10/3 1761 Karin Johansdotter i Holma östergård, dt Johan Johansson och Elin Jonsdotter. 8/7 1761 Karin Jonasdotter i Holma soldattorp, dt soldat Jonas Holmberg och Ingeborg Germundsdotter. 15/8 1761 Jonas Nilsson i Holma östergård, st Nils Håkansson och Ingrid Månsdotter. 10/6 1763 Cathrina Nilsdotter i Holma östergård, dt Nils Håkansson och Ingrid Månsdotter. 7/1 1965 Jon Johansson i Holma östergård, st Johan Johansson och Elin Jonsdotter. 18/5 1765 Sune Olofsson i Holma västergård, st Olof Erngisslesson och Annica Zachrisdotter. 29/10 1765 Elin Nilsdotter i Holma östergård, dt Nils Håkansson och Ingrid Månsdotter. 16/10 1766 Jon Johansson i Holma östergård, st Johan Johansson och Elin Jonsdotter. 14/12 1767 Per Nilsson i Holma östergård, st Nils Håkansson och Ingrid Månsdotter. 18/12 1767 Per Sunesson i Holma västergård, st Sune Olofsson och Kirstin Jönsdotter. 15/10 1768 Per Olofsson i Holma västergård, st Olof Erngisslesson och Annica Zachrisdotter. 5/5 1770 Jonas Nilsson i Holma östergård, st Nils Jonasson och Anna Persdotter. 23/6 1770 Stina Nilsdotter i Holma östergård, dt Nils Håkansson och Ingrid Månsdotter. 12/1 1774 Martha Jonasdotter i Holma östergård, dt Jonas Persson och Ingrid Månsdotter. 24/4 1774 Martha Nilsdotter i Holma östergård, dt Nils Håkansson och Ingrid Månsdotter. 4/5 1774 Botil Johansdotter i Holmatorp, dt volontären Johan Glad och Lisbeth Persdotter. 8/1 1775 Maja Andersdotter i Holma soldattorp, dt soldat Anders Flinck och Anna Catharina Ericsdotter. 17/4 1775 Jonas Nilsson i Holma östergård, st Nils Håkansson och Ingrid Månsdotter. 24/6 1775 Stina Nilsdotter i Holma östergård, dt Nils Persson och Karin Månsdotter. 27/9 1776 Caisa Nilsdotter i Holma östergård, dt Nils Olofsson och Karin Månsdotter. 27/10 1777 Johannes Andersson i Holma soldattorp, st soldat Anders Flinck och Anna Catharina Ericsdotter. 14/4 1778 Per Nilsson i Holma östergård, st Nils Persson och Karin Månsdotter. 20/9 1778 Jonas Olofsson i Holma västergård, st Olof Jonasson och Annica Zachrisdotter. 30/5 1779 Jonas Nilsson i Holma östergård, st Nils Håkansson och Ingrid Månsdotter. 28/2 1780 Mertha Nilsdotter i Holma östergård, dt Nils Olofsson och Karin Månsdotter. 20/4 1780 Kerstin Jonasdotter i Holma östergård, dt Jonas Persson och Ingrid Månsdotter. 12/9 1780 Stina Andersdotter i Holma soldattorp, dt soldat Anders Flinck och Anna Caisa Ericsdotter. 16/12 1781 Ingrid Nilsdotter i Holma östergård, dt Nils Persson och Karin Månsdotter. 13/2 1783 Nils Olofsson i Holma västergård, st Olof Jonasson och Annica Zachrisdotter. 6/6 1783 Johannes Andersson i Holma soldattorp, st corpral Anders Flinck och Anna Catharina Ericsdotter. 5/7 1783 Sara Nilsdotter i Holma östergård, dt Nils Persson och Karin Månsdotter. 7/8 1783 Caisa Nilsdotter i Holma östergård, dt Nils Svensson och Ingrid Månsdotter. 8/8 1783 Jonas Haraldsson i Holma västergård, st Harald Gummesson och Stina Magnusdotter. 21/9 1783 Olof Nilsson i Holma östergård, st Nils Olofsson och Martha Månsdotter. 26/4 1784 Martha Nilsdotter i Holma östergård, dt Nils Håkansson och Ingrid Månsdotter. 29/10 1784 Peter Haraldsson i Holma västergård, st Harald Gummesson och Stina Magnusdotter. 6/2 1786 Brita Nilsdotter i Holma östergård, dt Nils Olofsson och Märtha Månsdotter. 7/6 1786 Martha Nilsdotter i Holma östergård, dt Nils Persson och Karin Månsdotter. 7/11 1786 Jonas Haraldsson i Holma västergård, st Harald Gummesson och Stina Magnusdotter. 15/6 1787 Sven Nilsson i Holma östergård, st Nils Svensson och Ingrid Månsdotter. 20/8 1787 Ett dödfött flickebarn i Holma östergård, dt Nils Olofsson och Martha Månsdotter. 26/10 1788 Ingrid Haraldsdotter i Holma västergård, dt Harald Gummesson och Ingrid Magnusdotter. 21/12 1788 Sara Nilsdotter i Holma östergård, dt Nils Olofsson och Martha Månsdotter. 4/11 1790 Anna Catharina Haraldsdotter i Holma västergård, dt Harald Gummesson och Stina Magnusdotter. 9/10 1791 Stina Johansdotter i Holma soldattorp, dt soldat Johan Flinck och Annika Josephsdotter. 10/10 1792 Jonas Månsson i Holma östergård, st Måns Andersson och Catharina Nilsdotter. 10/1 1793 Kierstin Nilsdotter i Holma östergård, dt Nils Olofsson och Martha Månsdotter. 4/4 1793 Stina Sunesdotter i Holma västergård, dt Sune Olofsson och Brita Jönsdotter. 9/9 1793 Sara Johannisdotter i Holma soldattorp, dt Johannes Flinck och Annika Josephsdotter. 21/1 1794 Kierstin Pehrsdotter i Holma västergård, dt Pehr Jönsson och Stina Pehrsdotter. 12/6 1794 Olof Sunesson i Holma västergård, st Sune Olofsson och Britta Jönsdotter. 18/1 1795 Johan Månsson i Holma östergård, st Måns Andersson och Catharina Nilsdotter. 23/1 1795 Caisa Johansdotter i Holma soldattorp, dt Johan Flinck och Annika Josephsdotter. 11/10 1795 Caisa Pehrsdotter i Holma västergård, dt Pehr Sunesson och Elin Jacobsdotter. 29/10 1796 Jonas Persson i Holma västergård, dt Per Jönsson och Stina Persdotter. 18/11 1796 Kaijsa Sunesdotter i Holma västergård, dt Sune Olofsson och Brita Jönsdotter. 3/12 1796 Britta Nilsdotter i Holma östergård, dt Nils Olofsson och Martha Månsdotter. 16/11 1797 Catharina Johannesdotter i Holma soldattorp, dt Johannes Flinck och Annika Josephsdotter. 20/3 1798 Lisbeth Månsdotter i Holma östergård, dt Måns Andersson och Catharina Nilsdotter. 23/1 1799 Måns Persson i Holma, st Per Sunesson och Elin Jacobsdotter.