Döda i Holma, Berg (G) 1755-1799


19/1 1755 Catharina Håkansdotter (9 1/2) i Holma östergård, dt Håkan Nilsson. 31/8 1755 Anna Olofsdotter (11 v) i Holmatorp, dt soldat Olof Holmberg. 4/1 1756 Unge dannemannen Jonas Sunesson (35) i Holma västergård. 14/11 1756* Elin Ebbesdotter (38) i Holma soldattorp, ht soldaten Olof Holmberg. 2/4 1758* Karin Håkansdotter (58) i Holma västergård, ht Olof Sunesson dä. 14/2 1762* Jonas Nilsson (1/2) i Holma östergård, st Nils Håkansson. 7/7 1765* Jon Johansson (1/2) i Holma östergård, st Johan Johansson. 22/10 1766 Änklingen Johan Persson (66) i Holma östergård. 14/2 1768 Per Nilsson (8 v) i Holma östergård, st Nils Håkansson. 25/12 1768 Gamle mannen Olof Sunesson (78) i Holma västergård. 25/12 1768* Nils Håkanssons dödfödda pigobarn i Holma östergård. 17/6 1770* Jonas Nilsson (5 v) i Holma östergård, st Nils Jonasson. 17/7 1770 Nils Håkansson (14 1/2) i Holma östergård, st Håkan Andersson. 12/8 1770* Peter Håkansson (8) i Holma östergård, st Håkan Andersson. 19/8 1770* Jonas Håkansson (5) i Holma östergård, st Håkan Andersson. 20/8 1770 Dannemannen Håkan Andersson (49) i Holma östergård. 11/3 1771 Per Svensson (70) i Holma östergård. 1/3 1772* Jonas (8) i Holma backstuga, st Lisbeth Persdotter. 28/7 1773 Catharina Håkansdotter (19) i Holma östergård, ht Nils Olofsson. 12/12 1773* Änkan Kirstin Persdotter (69) i Holma östergård. 15/5 1774* Martha Nilsdotter (2 v) i Holma östergård, dt Nils Håkansson. 20/9 1774 Olof Sunesson (67) i Holma västergård. 5/2 1775* Margeta (66) i Holma östergård, ht Håkan Nilsson. 23/7 1775* Änkan Lisbet Germundsdotter (75) i Holma västergård. 23/7 1775* Jonas Nilsson (11 v) i Holma östergård, st Nils Håkansson. 21/4 1776 Olof Erngisslesson (45) i Holma västergård. 21/6 1777 Hustru Kerstin Olsdotter (24) i Holma västergård. 8/2 1778 Per Månsson (78) i Holmatorp. 21/11 1778 Gossen Nils Sunesson (18) i Holma västergård, st Sune Olofsson. 28/12 1778 Sune Olofsson (44) i Holma västergård. 14/1 1779 Flickan Marta Jonasdotter (5) i Holma östergård, dt Jonas Persson. 31/1 1779 Gossen Per Olofsson (10) i Holma västergård, st Olof Erngisslesson. 1/2 1779 Gossebarnet Per Nilsson (9 m) i Holma östergård, st Nils Persson. 28/2 1779 Gossebarnet Johannes Andersson (1) i Holma soldattorp, st soldaten Anders Flinck. 20/9 1779 Håkan Nilsson (66) i Holma östergård. 11/6 1780 Änkan Karin Nilsdotter (79) i Holmatorp. 17/9 1780 Hustrun Karin Månsdotter (33) i Holma östergård, ht Nils Olofsson. 17/10 1780 Barnet Merta Nilsdotter (8 m) i Holma östergård, dt Nils Olofsson. 8/11 1780 Barnet Stina Andersdotter i Holma soldattorp, dt soldaten Anders Flinck. 4/10 1781 Jonas Persson (45) i Holma östergård. 29/9 1781 Pigan Elin Nilsdotter (16) i Holma östergård, dt Nils Håkansson. 8/1 1782 Gamla pigan Elin Persdotter (44) i Holma östergård. 12/2 1782 Barnet Ingrid Nilsdotter (2 m) i Holma östergård, dt Nils Persson. 8/12 1783 Gamla änkan Sara Nilsdotter (61) i Holma östergård. 20/2 1787 Jonas Nilsson (8) i Holma östergård, st Nils Håkansson. 25/6 1788 Pigan Stina Nilsdotter (18) i Holma östergård, dt Nils Håkansson. 31/1 1789 Änkan Lisbet Persdotter (47) i Holma gatstuga. 3/5 1793 Flickebarnet Stina Sunesdotter (1 m) i Holma västergård, dt Sune Olofsson. 10/11 1796 Flickan Sara Nilsdotter (13) i Holma östergård, dt Nils Persson. 19/4 1798 Gamla änkan Kerstin Jonsdotter (67) i Holma västergård. 2/7 1799 Gifta mannen Per Jönsson (53) i Holma västergård. *) Begravningsdag