Vigda från Holma, Berg (G) 1755-1799

15/6 1755 Dr Måns Nilsson i Frälsegården med pig Martha Olofsdotter i Holma västergård. 2/1 1757 Dr Sune Olofsson i Holma västergård med änkan Kirstin Jönsdotter ibm 23/10 1757 Dr Sven Håkansson i Älgaryd, Tolg med pig Karin Olofsdotter i Holma västergård. 30/10 1757 Änklingen Eric Månsson i Bråt med pig Ingrid Olofsdotter i Holma västergård. 6/1 1758 Soldaten Olof Holmberg i Holma soldattorp med pig Ingeborg Germundsdotter. 7/3 1760 Soldaten Jonas Holmberg med soldatänkan Ingeborg Germundsdotter i Holma soldattorp. 26/10 1760 Dr Nils Håkansson i Holma östergård med pig Ingrid Månsdotter i Lädja sjöagård. 19/6 1763 Dr Sven Jönsson i Nybygget, Gårdsby med pig Sara Persdotter i Holma östergård. 16/10 1763 Änklingen Per Erngisslesson i Lilla Rösås med pig Karin Persdotter i Holma östergård. 3/4 1770 Dr Nils Jonasson i Lädja backagård med pig Anna Persdotter i Holma östergård. 16/6 1771 Dr Måns Ericsson i Näs, Moheda med pig Kirstin Jonasdotter i Holma västergård. 14/6 1772 Dr Nils Olofsson i Holma västergård med pig Catharina Håkansdotter i Holma östergård. 28/2 1773 Dr Jonas Persson i Holma östergård med pig Ingrid Månsdotter i Sörbyn. 7/3 1773 Dr Nils Persson i Holma östergård med pig Karin Månsdotter i Sörbyn. 17/9 1773 Volontären vid kungliga Amiralitetet i Karlskrona Johan Glad med pig Lisbeth Persdotter i Holmatorp. 5/6 1775 Dr Jacob Jonsson i Holkatorp västergård, Tolg med pig Kirstin Olofsdotter i Holma västergård. 13/10 1776 Nils Persson i Holma med pig Merta Jönsdotter i Hjulatorp. Skall bo i Tolg. 9/11 1777 Dr Olof Jonasson i Holma västergård med änkan Annica Zachrisdotter ibm. 8/1. 1782 Dr Nils Svensson i Hjulatorp med änkan Elin Svensdotter i Holma östergård. Skall bo i Holma. 12/6 1785 Dr Jonas Sunesson i Holma med pig Stina Månsdotter i Skrivargården. Skall bo i Holma. 14/11 1790 Dr Måns Andersson med pig Cathrina Nilsdotter i Holma östergård. Skall bo i Holma östergård. 16/6 1791 Dr Olof Nilsson i Torshult med pig Stina Nilsdotter i Holma östergård. Skall bo i Torshult. 25/10 1795 Carl Svensson i Ör med pig Caisa Olofsdotter (skall vara Nilsdotter) i Holma östergård. 19/6 1796 Dr Jon Andersson i Hult med pig Kerstin Jonasdotter i Holma östergård.