Döda i Söreskog, Berg (G) 1755-1799

10/3 1757* Magnus ... (2 1/2). 15/1 1758* Änkan Kirstin Pährsdotter (82). 19/2 1758* Sara Johansdotter (34), hustru till Per Bengtsson. 6/2 1763* Olof Sunesson (2 v), st Sune Olofsson. 6/2 1763* Olof Sunesson (73). 24/4 1763* Karin Svensson (6 v), dt Sven Göransson. 15/4 1764* Olof Sunesson (3 v), st Sune Olofsson. 22/9 1765* Soldat Jonas Svensson (44). 26/4 1767 Nämndeman Bengt Nilsson (66). 10/2 1771 Karin Persdotter (55) i Vagtstugan. 19/1 1772* Soldatänkan Lisbeth Svensdotter (64). 13/12 1772* Carl Persson (några dagar), st soldat Per Söderling. 26/12 1772 Per Jacobsson (25). 18/7 1773* Olof Sunesson (10 v), st Sune Olofsson. 12/9 1773* Olof Svensson (9), st Sven Jöransson. 1/5 1774* Karin Olofsdotter (34), ht Sven Jöransson. 22/1 1775* Karin Bengtsdotter (55), ht Olof. 29/7 1778 Sara Andersdotter (17 v). ./11 1781 Stina Cath Persdotter (11 v) på Söreskog soldattorp. 27/4 1782 Drängen Carl Olofsson (25 1/2). 2/9 1783 Inhysesmannen Johan Bengtsson (72). 28/10 1783 Jonas Persson (1 1/2). 11/12 1783 Bengt Persson (4). 6/8 1784 Sockenskräddaren Carl Olofsson (34). 20/10 1788 Carl Persson (12 d), st Per Håkansson. 24/3 1789 Oäkta barnet Johan. 13/11 1789 Måns Persson (4). 3/3 1795 Dannemannen Pehr Håkansson (32?). 13/4 1798 Sara Andersdotter (18 d). 21/5 1799 Gifte mannen Olof Carlsson (75). 22/9 1799 Hustru Carin Jonasdoter (46) på Söreskog soldattorp. *) Begravningsdag