Torp och backstugor i Berg (G)

Inventering i Bergs krönika 1975-1983

Denna lista bygger på den inventering som gjorts i hembygdsföreningens regi. Kortfattad information om de som bebott torpen finns i de enkilda krönikorna. Den som är intresserad av något enskilt torp kan skicka ett e-brev till mig, så skickar jag den information som finns.
De grundläggande uppgifterna har hämtats från filmkopior av församlingens husförhörslängder 1779-1890 samt orginalhandlingar tom 1975. Därtill kommer värdefulla upplysningar från sockeninvånare vid direkta samtal.

Bergs prästgård (1975)

 • Fröbro, 1779-1895
 • Hagalund, 1885-

 • Bergs säteri; södra delen (1975)

  Se Söreskog för norra delen

 • Ryen, 1779-
 • Lyckan, 1862-
 • "Tuggalite"
 • Ljungslätt, 1779-
 • Nybygget, 1779-1944
 • Lilla nybygget, 1861-1875

 • Björka

  Se Söreskog

  Bredhult (1977)

 • Vaktstugan, "Matsa Cajsas", 1793-1902
 • Ekebacken, 1865-
 • Norreträde, 1870-
 • Soldattorpet nr 72, 1790-
 • Backstugan Hultet, "Cunos", 1845-1878

 • Bölsmåla (1977)

 • Målens backstuga (vaktstuga), "Fyhrs", 1811-1874

 • Ernatorp (1976)

 • Norreträde, 1863-1878
 • Skideberg, 1816-1872
 • Norratorp, 1866-1900?
 • Gatstugan, 1779-ca 1855
 • Renen, 1836-ca 1900
 • Vägen, 1836-1865
 • Nöjet, 1806-1891
 • Söratorp, ca 1850-1899
 • Åsabacken, 1851-
 • Söreträde, 1821-1929
 • Söreryd, 1857-1925
 • Ljungsberg, 1857-1893
 • Sköndal, 1884-1885
 • Bråten, 1816-1927
 • Skogslund, 1866-1897
 • Soldattorpet nr 76, ca 1780-1875
 • Lidhem, 1836-1943
 • Soldattorpet nr 75, ca 1780-1820
 • Storeryd, 1858-1899
 • Ernsryd, 1793-1875
 • Skogsnäs, 1799-
 • Lilla Skogsnäs, 1816-1897
 • Lugnet, 1854-1886
 • Holmängen, 1839-1885

 • Fagerås (1977)

 • Löfåsen, 1860-1906
 • Backstugan Söratorp, 1811-1874
 • Norratorp, 1850-1933

 • Hagstad (1977)

 • Källsnäs, "Nöjdas", 1865-
 • Grönadal, 1850-1919

 • Hjulatorp (1975)

 • Soldattorpet nr 68, 1789-1869
 • Hjulatorps mejeri, 1887-1902
 • Strömsberg, 1881-
 • Hjulatorps kvarn, 1856-
 • Åholmen, 1870-1906
 • Backstuga, 1779-1867
 • Sörelund, 1869-1917
 • Sjömillan, 1841-1885
 • Söratorp, 1870-
 • Skogsäng, 1871-1880

 • Holma västergård (1977)

 • Soldattorpet nr 70 Holma, ca 1755-1947
 • Backstugan Nyborg, "Anna-Brittes", 1860-1910

 • Hult (1980)

 • Backstugan Rosendal, "Kloke-Göddas"
 • Soldattorpet nr 67
 • Backstugan Skansen (Gripas, Gripa Nisses)
 • Gatustugan
 • Backstugan Dalen (Kittas)
 • Backstugan Ljusholm, "Sventes"
 • Torpet Björkäng

 • Källehults östergård (1977)

 • Björkelund, 1845-
 • Backstuga i Källehults by, 1800-
 • Skönsboda (gatustuga), 1806-1855

 • Lunden (1980)

 • Backstugan Timmerhultet
 • Backstugan Lundäng (Arvidstorp)
 • Granns backstuga
 • Norratorps backstuga
 • Modigstorp
 • Jonsboda torp

 • Lädja by (1981)

 • Eksås, "Ida på Eksås"
 • Norratorp, "soldattorp nr 79"
 • Eksås, "Massa-Johans"
 • Backstugan Storäng
 • Bokedal
 • Backstugan Bokäng
 • Ryäng (under Lädja faxagård 7:2)
 • Rydängen
 • Rydäng (Lädja 7:7)
 • Ryäng (Lädja 7:6)
 • Backstugan Eksås under Lädja sjögård (Rusas, Burmans)
 • Backstugan Eksås under Lädja trulsagård
 • Backstugan Eksås under Lädja brodsagård
 • Backstugan Bergäng
 • Backstugan Aspelund (Klämmet, Lumpans, Lompenisses)
 • Bokelund
 • Öfratorp
 • Bokelund (södra stugan)
 • Lädjanäs (Näset, Sturskas)
 • Backstugan Björkelund under Lädja sjögård
 • Soldattorpet nr 69, Klövaliden
 • Backstugan Sjöanäs under Lädja sjögård
 • Östratorp under Lädja sjögård
 • Högadahl under Lädja sjögård
 • Backstugan Kullen under Lädja sjögård
 • Östenhaga (Lädja 1:18)
 • Backstugan Bolet under Lädja sjögård
 • Soldattorpet nr 79 under Lädja norregård (Molanders torp)
 • Backstugan Lädjaholm (Dolkans) under Lädja norregård (9:6)
 • Skogslund Lädja 3:7
 • Backstugan under Lädja backagård
 • Backstugan Bostorp under Lädja backagård (3:3)
 • Gatustugan under Lädja knapagård
 • Backstugan Ringslätt under Lädja knapagård
 • Backstugan Majanelund, "Hjorta-Marias"
 • Vestratorp under Lädja knapagård
 • Söratorp under Lädja knapagård
 • Västramark under Lädja knapagård

 • Lövhults rote; gårdarna i Lövhult, Slätthult, Håknahult, Boanäs och Bjursjö (1979)

 • Norratorp eller rättarns på Skogen, 1850-1922
 • Lilla Näs, 1793-
 • Slätthults backstuga, senare kallad Skogslund, 1826-1927
 • Slätthults backstuga nr 2
 • Röshult, 1835-1917
 • Grönelid, 1863-
 • Grönadal (Oxhagen), 1864-ca 1920
 • Östratorp, 1848-1900
 • Sjöudden, 1835-1909
 • Boanäs backstuga, 1821-1831
 • Sjöbo, 1852-1862
 • Nytorp, 1861-
 • Gustavsberg, 1857-1903
 • En stuga, -1793
 • Lunden, 1848-1906
 • Backstuga undet Lövhult västergård, 1821-1849
 • Skogsnäs, 1905-
 • Nybygget, 1823-1863
 • Lövhults soldattorp, 1779-
 • Lilla Sjöäng, 1861-1865
 • Grönadal, 1836-1842
 • Borgholm, 1809-1860
 • Djupadal, 1876-1889
 • Djupadal, 1809-
 • Skogslund, "Jakoba Sares", 1865-1913
 • Hagelyckan

 • Matkull (1977)

 • Skönsberg (Skönsboda), 1860-
 • Sörelycke (nuvarande Skogsholm), 1860-
 • Lilla Matkull, "Vikanders", 1845-
 • Matkulls skolhus, 1890-
 • Grindstugan, "Stupins", 1850-1912
 • Backstugan Norratorp, "Holmen", 1850-1911
 • Holmen, 1860-1901
 • Holmafällan, -1862

 • Ramsås lillegård (1977)

 • Rosenlund, "Samlas", 1850-1900

 • Ramsås storegård (1977)

 • Granelund, "Gabriels", 1850-1904
 • Klerebo, 1860-1911
 • Söratorp, "Hannas", 1825-1865
 • Backstugan Östratorp, "Annas", 1858-1870
 • Soldattorpet nr 77, "Rosenlund", ca 1700-
 • Backstugan Liljedal även Norratorp, 1835-1880

 • Rösås (1980)

 • Backstugan Skruvudden (Skruvaplan)
 • Backstugan Sjötorpet
 • Neratorpet
 • Rösås såg och kvarn
 • Backstugan på Lilla Rösås ägor
 • Backstugan Grönadal (Skönadal, Stinas stua)
 • Torpet Blåsten (Lilla Äspänäs, Liljendahl)
 • Backstugan Stora Rör (Höga Rör, Kattekullstorpet)
 • Södralund

 • Sandvik frälsegård (1978)

 • Soldattorpet nr 73, "Qvistas", 1700-1903
 • Backstugan Skogsdal, "Hilmes", 1870-1976
 • Skogsdal, "Skarpas", 1880-1944
 • Backstugan Sköndal, "Knylens", 1811-1895

 • Sandvik lillegård (1978)

 • Backstugan Alelund, 1870-1903
 • Backstugan Källehole, 1825-1880
 • Rosenlund, "Bengtastugan", 1860-1871
 • Vaktstugan Skogen, 1845-1905

 • Sandvik skrivaregård (1978)

 • Östratorp, "Malenes", 1850-1880
 • Backstugan Granfällan, 1865-1884
 • Husartorpet nr 60, "Björkas", 1700-
 • Nybygget, "Vikas", 1845-
 • Backstugan Nyborg, "Kullbergs", 1845-1918

 • Sandvik storegård (1978)

 • Vaktstugan vid statens jernbana nr 498, 1865-1915
 • Haga
 • Sandhem, "Johannas stuga", 1900-1926
 • Vikafällan, 1820-1850
 • Rosholmen, "Vikagärdet", 1850-1899
 • Soldattorpet nr 74, "Sjövik", 1700-
 • Banfällan, 1869-1890

 • Söreskog och Björka byar samt Bergs säteri; norra delen (1983)

 • Furuledet
 • Hagmans äng
 • Fällorna
 • Cedervalls
 • Hållsgatan
 • Soldattorpet nr 71
 • Aneberg
 • Hörnet
 • Liden (Högefälle)
 • Kyrkhemmet (Holmdals)
 • Skogslätt (Djerfas)
 • Björka soldattorp nr 81
 • Planen (Scoutstugan)
 • Husartorpet Mossen nr 59
 • Fattigstugan
 • Västratorp
 • Mossen
 • Skogslund
 • Fothagestugan
 • Kyrkhemmet (Bergholms)
 • Utgärdet
 • Näset
 • Skatebo
 • Knutsudde
 • Udden
 • Borgen
 • Kvarnen

 • Torshult (1975)

 • Soldattorp nr 80, 1789-
 • Sjömellan, 1790-1815
 • Långstorp, 1779-1825
 • Vesterlund, 1866-1927

 • Vinninge (1975)

 • Rostorpet, 1801-1875
 • Vinninge lund, 1851-1886
 • Vinninge gatutorp, 1793-1861

 • Vråen (1978)

 • Backstugan Mitteln, 1825-1872
 • Backstugan Planen, 1865-1895
 • Nytorp, "Sjögrens", 1800-1895
 • Ryttartorpet nr 61, "Olivies", 1700-1925
 • Backstugan Slättten, "Hirschas", 1825-1880
 • Hagaborg, "Svärda Stinas", 1880-1911